Psychoanalytisch Woordenboek

Anorexia nervosa

  • Duits: Magersucht
  • Frans: anorexie nerveuse

Magerzucht is een symptoom dat vooral, maar niet uitsluitend, bij jonge vrouwen voorkomt. In de psychoanalytische visie gaat het verschijnsel terug op de orale fase en de vroege moeder-kindrelatie. Bij vrouwen – bij wie het veel meer voorkomt dan bij mannen – heeft het onder meer te maken met de moeite om het vrouw-zijn op zich te nemen, of met de wens door overmatige controle conflictbeladen gevoelens niet te hoeven/willen voelen. Het symptoom openbaart zich dan ook gewoonlijk in de puberteit. Een effect van het gebrek aan voeding is vaak dat de menstruatie achterwege blijft en secundaire geslachtskenmerken verdwijnen.

Literatuur

Verder op psychoanalytischwoordenboek.nl: