Psychoanalytisch Woordenboek

Archeologie

  • Duits: Archäologie, die
  • Frans: archéologie

Zij vormde een van Freuds favoriete metaforen voor de psychoanalyse. Hij zou meer archeologie gelezen hebben dan psychologie (1960a; brief aan S. Zweig van 7-2-1931). Zoals de archeoloog dingen uit lang vervlogen tijden in gave toestand naar boven haalt, zo brengt de psychoanalyticus verdrongen, maar nog actuele, werkzame zaken uit het onbewuste aan het licht. De vergelijking gaat echter mank aangezien de psychoanalyticus zich ook moet concentreren op de afweer (waarom werd iets verdrongen?). Een overeenkomst tussen analyticus en archeoloog is ook dat beiden vaak zijn aangewezen op (re)constructies. Andere door Freud gebruikte metaforen voor een psychoanalyse zijn onder andere: schaakspel, een chirurgische ingreep, de analyticus moet zijn als een spiegel; zijn werk lijkt op dat van een detective. Zie ook het register van metaforen en vergelijkingen in Werken 11.

Literatuur

  • (1960a) S. Freud (1960) Briefe 1873-1939. E. & L. Freud (red.). S. Fischer, Frankfurt am Main.
Verder op psychoanalytischwoordenboek.nl: