Psychoanalytisch Woordenboek

Ascetisme

  • Duits: Asketismus, der
  • Frans: ascétisme

Dit wordt in de psychoanalyse beschouwd als een reactieformatie en tevens als een middel om de waarde en de lust van het seksuele genot te verhogen. De bevrediging is groter wanneer men er moeite voor heeft moeten doen. Freud schrijft er het volgende over: ‘In tijden waarin de bevrediging van de liefde niet stuitte op moeilijkheden, zoals in de periode van verval van de antieke beschaving, verloor de liefde haar waarde, werd het leven leeg, en waren er krachtige reactieformaties nodig om de onmisbare affectieve [zie Affect] waarden te herstellen. In dit verband kan men de stelling poneren dat de ascetische stroming in het christendom voor de liefde psychische waarderingen heeft geschapen die de heidense oudheid haar nooit heeft kunnen verlenen’ (1912d; 5: 488).

Literatuur

  • Freud, S. (1912d) ‘Bijdrage tot de psychologie van het liefdeleven (II): Over de zeer verbreide verlaging van het liefdeleven’, Werken 5: 478, 480-491.
Verder op psychoanalytischwoordenboek.nl: