Psychoanalytisch Woordenboek

Autonoom ego

  • Duits: Autonome Ego, das
  • Frans: ego autonome

Een begrip uit de egopsychologie waarin wordt gesproken van conflictvrije zone en van geneutraliseerde energie. Het gevaar van deze termen is dat men zich het Ik voorstelt als een instantie die boven de intrapsychische spanningen staat, wat geheel niet strookt met de opvattingen van Freud. Hij schrijft over het moeizaam onder controle en in harmonie brengen van de elkaar tegenwerkende krachten van Es, Ik en Boven-Ik: ‘Het leven is niet gemakkelijk’ (1933a; 10: 142). De egopsychologen (veelal immigranten) hadden zich meer aangepast aan de Amerikaanse maatschappij dan Freud ooit had nagestreefd of voor wenselijk gehouden. Zij achtten het adaptieve gezichtspunt dan ook belangrijker dan Freud het vond.

Literatuur

  • Freud, S. (1933a) ‘Colleges inleiding tot de psychoanalyse. Nieuwe reeks’, Werken 10: 77, 79-232.
Verder op psychoanalytischwoordenboek.nl: