Psychoanalytisch Woordenboek

Associatiewetten

  • Duits: Assoziationsgesetze
  • Engels: laws of association
  • Frans: lois d’association

Associaties en associatieve verbanden zoals in kunstuitingen en dromen zouden volgens algemene wetmatigheden verlopen (associationisme). Freud nam afstand van deze denkbeelden door associatiereeksen te beschrijven als uiting van een dynamisch conflict dat specifiek is voor iedere persoon. Vergelijk de zeer lange voetnoot (1895d, 1: 494v) over hoe (valse) verbindingen tot stand komen. Zie Aliquis. [JU]

Literatuur

  • Freud, S. & Breuer, J. (1895d) ‘Studies over hysterie’, Werken 1: 414, 438-702.
Verder op psychoanalytischwoordenboek.nl: