Psychoanalytisch Woordenboek

Bemachtigingsdrift/Overmeesteringsdrift

  • Duits: Bemächtigungstrieb
  • Engels: drive to master (or for mastery)
  • Frans: pulsion d’emprise

Hieronder verstaat Freud de agressie die met de seksuele drift vermengd is. Daardoor behoudt de pregenitale seksualiteit, die nog niet kan worden opgedeeld in mannelijk en vrouwelijk, een actieve vorm. Hoewel de term in onbruik is geraakt, bevestigt ook het nieuwere onderzoek naar agressie het bestaan van een niet-destructieve vorm ervan, die in dienst staat van het handelen en die in de Angelsaksische literatuur wordt aangeduid met assertion. Assertiviteit is voor jezelf opkomen, agressiviteit gaat ten koste van de ander, zou men kunnen zeggen. Meestal hebben we te doen met mengvormen van  liefde en destructiviteit. [DB]

Literatuur

  • Freud, S. (1905d) ‘Drie verhandelingen over de theorie van de seksualiteit’, Werken 4: 9, 15-116.
Verder op psychoanalytischwoordenboek.nl: