Psychoanalytisch Woordenboek

Belgische Vereniging voor Psychoanalyse

Dit is de oudste psychoanalytische vereniging van België, officieel als enige erkend door de IPA sinds 1949. Verder bestaan de Belgische School voor Psychoanalyse (sedert 1969), gevestigd te Leuven, en de Vlaamse Vereniging voor Psychoanalytische Therapie. Deze drie verenigingen dragen mede het Tijdschrift voor Psychoanalyse. Eveneens is er het Gezelschap voor Psychoanalyse en Psychotherapie, gevestigd te Gent. Daarnaast functioneert een Belgische School voor Jungiaanse Psychoanalyse.

De psychoanalyse is in België vrij laat tot ontwikkeling gekomen. In de jaren twintig onderging de Gentse pedagoog Julien Varendonck (1879-1924) een leeranalyse bij Theodor Reik. Door zijn vroege overlijden was hij niet in staat leerlingen te vormen. Het begin van de analytische praktijk in België dateert van het einde van de jaren dertig, onder impuls van Maurice Dugautiez en Fernand Lechat. De Belgische Vereniging geeft sedert 1982 een eigen tijdschrift uit (La Revue Belge de Psychanalyse) en een bulletin, bestemd voor de eigen leden (sinds 1977). Eind 2006 telt de Belgische Vereniging 85 effectieve leden, 18 aspirant-leden en 12 opleidingskandidaten. [MH]

Literatuur

  • Alsteens, A. (2002) ‘Belgique’, in: De Mijolla, A. (red.), Dictionnaire Internationale de la Psychanalyse. Concepts, notions, biographies, œuvres, événements, institutions. Calmann-Lévy, Parijs, 187-189.
  • Nobus, D. & Libbrecht, K. (1997) ‘De Franse connectie. Een geschiedenis van een psychoanalyse in België’. Tijdschrift voor Psychoanalyse 3 (3), 132-149.
Verder op psychoanalytischwoordenboek.nl: