Psychoanalytisch Woordenboek

Binding (van energie)

  • Duits: Bindung
  • Engels: binding
  • Frans: liaison (d’énergie)

Ongebonden energie hoort bij het primaire proces. In ‘Ontwerp van een psychologie’ (1950c) behoort het verschil tussen gebonden energie in het secundaire proces en ongebonden energie in het primaire tot de centrale begrippen. Iemand kan flotterende angsten binden door ze te hechten aan een bepaald object, waarvan de betekenis overgedetermineerd is. Zo ontwikkelde de Kleine Hans een paardenfobie, hetgeen hem rust gaf zolang hij paarden kon vermijden (1909b). In het huidige psychoanalytische spraakgebruik wordt het woord “binding” gebruikt in de betekenis van gevoelsbinding, van objectbezetting, van hechting. Zie ook Energie, vrij of gebonden.

Literatuur

  • Freud, S. (1909b) ‘Analyse van de fobie van een vijfjarige jongen [Kleine Hans]’, Werken 4: 428, 431-543.
Verder op psychoanalytischwoordenboek.nl: