Psychoanalytisch Woordenboek

Biologie

  • Duits: Biologie, die
  • Frans: biologie

Freud was er sterk van doordrongen dat niets bij een mens buiten zijn biologische substraat om gaat. Hij stond als jongeman in vuur en vlam voor Darwin. Het begrip drift ligt bijvoorbeeld op de grens van lichaam en psyche; van de seksualiteit onderstreept Freud steeds de biologische kant (1913j; 6: 269v én 1916-17a; 7: 497). Psychoanalyse is een theorie over het ontstaan van het subject uit de wisselwerking van biologische en culturele factoren. Reagerend op ‘niets menselijks is ons vreemd’ zei Freud dat het de kunst was te erkennen dat “niets dierlijks ons vreemd is”. Zie Erfelijkheid, Lamarckisme en  Psychoneuroanalyse.

Literatuur

  • Freud, S. (1913j) ‘Het belang bij de psychoanalyse’, Werken 6: 255, 256-279.
  • Freud, S. (1916-17a) ‘Colleges inleiding tot de psychoanalyse’, Werken 7: 211, 217-606.
Verder op psychoanalytischwoordenboek.nl: