Psychoanalytisch Woordenboek

Conversie

  • Duits: Konversion, die
  • Engels: conversion
  • Frans: conversion

Het psychische conflict uit zich lichamelijk, hetgeen als typerend voor de hysterie werd beschouwd. Het is kenmerkend voor conversiesymptomen dat zij een symbolische betekenis hebben: zij brengen verdrongen voorstellingen tot uitdrukking door middel van het lichaam. Bijvoorbeeld, Dora (Freud, 1905e) verloor haar stem in bepaalde omstandigheden zonder dat daar in haar keel voldoende lichamelijke basis voor aanwezig was. Dora drukte met die stemloosheid iets uit wat ze niet op een andere manier kon zeggen. Men hoede zich voor te snelle symbolische duidingen. Conversieverschijnselen worden in de DSM-IV gerekend tot de somatoforme stoornissen. Zie Somatische tegemoetkoming.

Literatuur

  • Freud, S. (1905e) ‘Fragment van de analyse van een geval van hysterie’ [‘Dora’], Werken 4: 119, 124-225.
Verder op psychoanalytischwoordenboek.nl: