Psychoanalytisch Woordenboek

Dagdroom

  • Duits: Tagtraum
  • Engels: daydream
  • Frans: rêve diurne/rêve éveillé

Een scenario, zoals de nachtelijke droom, waarin een wensvervulling wordt uitgebeeld. Ook de dagdroom is onderhevig aan een secundaire bewerking. Het is een privétoneelstuk, een persoonlijke roman, die de betrokkene afschermt tegen de buitenwereld en waarin hij/zij soms uren per dag doorbrengt. In het laatste geval kan het een vlucht zijn weg van de eisen van het reële leven. Masturbatiefantasieën kunnen een belangrijke dagdroom vormen. Dagdromen zijn compromisformaties, vervormde wensvervullende expressies en compensaties, waarin de dromer aan zijn trekken komt, hoewel hij/zij zelf vaak niet het verband met zijn/haar gewone leven ziet; zij vormen ook een afweer. In zijn korte opstel ‘Hysterische fantasieën en hun relatie met biseksualiteit’ (1908a) behandelt Freud dit thema uitgebreid. Dagdromen kunnen, met name bij adolescenten, ook een constructieve en wellicht onmisbare kant hebben, zeker wanneer het gaat om het fantaseren over en het ontwerpen van een toekomst.

Literatuur

  • Freud, S. (1908a) ‘Hysterische fantasieën en hun relatie met de biseksualiteit’, Werken 4: 355, 357-363.
  • Stroeken, H. (2005) Dromen. Brein en betekenis. Boom, Amsterdam.
Verder op psychoanalytischwoordenboek.nl: