Psychoanalytisch Woordenboek

Frigiditeit

  • Duits: Frigidität, die
  • Engels: frigidity
  • Frans: frigidité

De betekenis en gevoelslading van deze term zijn in de afgelopen eeuw nogal verschoven. De actuele begripsomschrijving uit het Lexicon psychiatrie luidt: Geringe of geheel ontbrekende seksuele drang en prikkelbaarheid bij de vrouw. Daarbij wordt aangetekend dat de term voor de diagnostiek in onbruik geraakt is omdat er in het algemene taalgebruik onmiskenbaar een sterk pejoratieve en misogyne gevoelslading aan verbonden is.

In het psychoanalytische begrippenkader gold vanaf 1905 een veel restrictievere definitie, die samenhing met de  clitoraal-vaginale transfertheorie. Freud omschreef met frigiditeit het vrouwelijk onvermogen om tijdens de coïtus (vaginaal dus) een orgasme te bereiken, zonder directe stimulatie van de clitoris. Zijn opvatting heeft een grote impact gehad op de informatie en voorlichting van het grote publiek. Anderzijds heeft er vele decennia tussen analytici enerzijds, psychotherapeuten en seksuologen anderzijds een spraakverwarring bestaan over de term frigiditeit. [JJD]

Literatuur

  • J.J.E. van Everdingen e.a. (red.) (2009) Pinkhof Geneeskundig woordenboek, Lexicon psychiatrie. Bohn Stafleu van Loghum, Houten.
Verder op psychoanalytischwoordenboek.nl: