Psychoanalytisch Woordenboek

Genot

  • Duits: Genuss
  • Engels: pleasure
  • Frans: jouissance

Genoegen, vreugde, wellust. Een van de moeilijkste begrippen binnen de lacaniaanse theorie, niet in het minst door de veranderende invulling ervan. De verhouding van het genot tot de betekenaar is in de theorie van Lacan vergelijkbaar met de verhouding van het affect tot de voorstelling bij Freud. Het genot wordt tegenover het lust-onlustprincipe van Freud geplaatst als het per definitie samengaan van pijn en plezier. Lacan expliciteert dat het genot geen enkele economische functie heeft, het heeft geen enkel nut. [KL]

Literatuur

Verder op psychoanalytischwoordenboek.nl: