Psychoanalytisch Woordenboek

Gezinsneurose

  • Duits: Familienneurose
  • Frans: névrose familiale

Men kan eronder verstaan dat een neurose geheel of gedeeltelijk gedeeld wordt door, is ingebakken in, een heel gezin. Dat kan een neurotische trek zijn of een collectieve fantasie. De neurose van een individu is bijna altijd ook een gezinsneurose doordat zij ooit een antwoord was op een gezinssituatie. Bijvoorbeeld wanneer de grenzen tussen de generaties niet voldoende in acht genomen worden, indien een kind de frustraties van ouders nog tot een oplossing moet brengen of moet waarmaken wat hen niet lukte, kan het kind in het gezin neurotisch worden. De vraag of de behandeling het beste individueel of in gezinsverband kan geschieden, hangt van zeer veel factoren af – onder andere van de (on)mogelijkheden en de bereidheid tot medewerking van alle betrokkenen.

Literatuur

Verder op psychoanalytischwoordenboek.nl: