Psychoanalytisch Woordenboek

Infant research

  • Frans: recherches sur l’enfant

Wetenschappelijk onderzoek bij kinderen van nul tot drie jaar. De psychoanalytisch georiënteerde research richt zich op diverse terreinen, onder meer: de sociale ontwikkeling van baby’s met als onderdeel daarvan de babyobservatie. Ook de hechting, de hechtingsstoornissen en de transgenerationele overdracht van hechtingspatronen zijn onderwerp van onderzoek, evenals de matching tussen moeder en kind, de responsiviteit, de continuïteit en discontinuïteit in de ontwikkeling. De neurobiologische onderzoekslijn richt zich op biologische factoren, zowel verworven als genetisch bepaald, waarbij onder andere getracht wordt een biologisch substraat te vinden voor psychologische, casu quo psychoanalytische processen. De infant research is van eminent belang voor de verdere ontwikkeling van de psychoanalytische theorievorming en verschaft de analyticus niet alleen een groter begrip van de ontwikkeling van jonge kinderen, maar ook een beter inzicht in de psychopathologie van zijn volwassen patiënt. Een belangrijk onderdeel van de infant research is het onderzoek dat erop is gericht te komen tot diagnostische categorieën die op deze leeftijdsgroep zijn toegesneden en dus niet zoals tot nu toe veelal het geval was, geëxtrapoleerd vanuit de psychopathologie van oudere kinderen. Zie Psychoneuroanalyse. [PM]

Literatuur

  • Stern, D.N. (1985) The interpersonal world of the infant: A view of psychoanalysis and development psychology. Basic Books, New York.
Verder op psychoanalytischwoordenboek.nl: