Psychoanalytisch Woordenboek

Internalisering

  • Duits: Internalisierung, die
  • Engels: internalisation/interiorisation
  • Frans: internalisation

Internalisering of verinnerlijking verwijst naar alle processen waarbij de innerlijke wereld wordt opgebouwd en waardoor er innerlijke structuur ontstaat. Intersubjectieve gegevenheden worden getransformeerd tot intrasubjectieve; bijvoorbeeld internalisering van een conflict, een verbod, een objectrelatie et cetera. Internalisering is een overkoepelende term en omvat processen zoals incorporatie, introjectie en identificatie. In enge zin wordt de term soms gebruikt als synoniem voor MH”>introjectie. [MH]

Literatuur

Verder op psychoanalytischwoordenboek.nl: