Psychoanalytisch Woordenboek

Janet, Pierre

(1859-1947) Hij was de belangrijke Franse tegenhanger van Freud. Er is de laatste decennia een herleving in de belangstelling voor zijn werk opgetreden, met name voor zijn studies over trauma en dissociatie. Janet begon zijn carrière als filosofiedocent te Le Havre, waar hij zich ook bezighield met experimenteel onderzoek bij patiënten die aan hysterie leden. De resultaten van dit onderzoek werden gepubliceerd in L'automatisme psychologique (1889/1973). Hij voltooide eveneens een medische studie. Op uitnodiging van Charcot werd Janet hoofd van het psychologisch laboratorium van de Salpêtrière te Parijs. Van 1896 tot 1934 bekleedde hij de leerstoel experimentele psychologie aan het Collège de France. In zijn omvangrijke oeuvre – meer dan 17.000 gedrukte pagina's – staan onder meer de volgende thema's op de voorgrond: (1) trauma en dissociatie, (2) de integratie van benaderingen in de psychotherapie, (3) psychopathologie en het model van psychische economie (de “dynamische theorie”), (4) de psychologie van de actie, waarin de hiërarchie van simpel en automatisch gedrag tot complexe en innovatieve acties centraal staat, en (5) de psychologie van religie. Voor Freuds verhouding tot Janet zie 1916-17d; 7: 425. [OvdH]

Literatuur

  • Freud, S. (1916-17d) ‘Noot van de uitgever’, Werken 1: 420, noot 7.
  • Hart, O. van der, Friedman, B., (1989) ‘A reader’s guide to Pierre Janet on dissociation: A neglected intellectual heritage’. Dissociation 2 (1), 3-16.
  • Janet, P. (1899/1973) L'automatisme psychologique. Société Pierre Janet, Parijs.
Verder op psychoanalytischwoordenboek.nl: