Psychoanalytisch Woordenboek

K-link

  • Frans: K-link

K verwijst bij Bion naar kennis in de zin van het vermogen te weten: kennis op te doen, te bevatten en verder te ontwikkelen. K representeert samen met L (liefde) en H (haat) een hypothese die een constante conjunctie uitdrukt. Verwante noties zijn het epistemofiele instinct of de drift tot weten. De mate van K hangt af van het vermogen om container-contained relaties van het commensale type te vormen waarbij drie betrokken elementen die met elkaar in relatie staan, uit de relatie winst halen. K verwijst ook naar leren uit ervaring. Wanneer een container-contained relatie gedomineerd wordt door afgunst (zie Jaloezie), kan er geen commensale relatie ontstaan. De container (de borst bijvoorbeeld) onttrekt (to denude) de goede en waardevolle elementen die in staat zijn om primitieve angsten te verwerken waardoor een onnoembare dreiging (nameless terror, nameless dread) ontstaat: minus K of -K. De primitieve angsten (bijvoorbeeld om te sterven) blijven niet alleen bestaan, maar het verlangen om te leven is ook weggenomen. [MH]

Literatuur

  • Lopez-Corvo, R.E. (2003) The dictionary of the work of W.R. Bion. Karnac, Londen.
Verder op psychoanalytischwoordenboek.nl: