Psychoanalytisch Woordenboek

Karakteranalyse

  • Duits: Charakteranalyse, die
  • Frans: analyse de caractère

Freud verstond hieronder de analyse van een psychopathologische toestand waarbij weinig of geen symptomen bestaan en waarvan de kern gelegen is in het karakter zelf. Een dergelijke analyse is moeilijk en men moet er ook geen te hoge eisen aan stellen. ‘De doelstelling is niet dat men alle menselijke eigenaardigheden wegslijpt ten gunste van een schematische normaliteit of zelfs maar eist dat de “grondig geanalyseerde” geen hartstochten mag bespeuren en geen innerlijke conflicten mag ontwikkelen’ (1937c; 10: 302). Reich (1933) legde als eerste sterke nadruk op de analyse van het karakter: iedere psychoanalyse is ook karakteranalyse.

Literatuur

  • Freud, S. (1937c) ‘De eindige en de oneindige analyse’, Werken 10: 264, 270-305.
  • Reich, W. (1933) Charakteranalyse. Technik und Grundlagen für studierende und praktizierende Analytiker. Maursche Buchdruckerei, Wenen.
Verder op psychoanalytischwoordenboek.nl: