Psychoanalytisch Woordenboek

Latentieperiode

  • Duits: Latenzzeit/periode
  • Engels: latency period
  • Frans: période de latence

Periode die haar aanvang neemt met de ondergang van de oedipale fase (in het vijfde of zesde levensjaar) en eindigt bij het aanbreken van de puberteit. Ze kenmerkt zich door een stilstand in de seksuele ontwikkeling enerzijds en door een sterke ontwikkeling van egofuncties anderzijds, met name door het bezoeken van de school. Zie 1905d; 4: 56v.

Literatuur

  • Freud, S. (1905d) ‘Drie verhandelingen over de theorie van de seksualiteit’, Werken 4: 9, 15-116.
Verder op psychoanalytischwoordenboek.nl: