Psychoanalytisch Woordenboek

Medicijnen

  • Duits: Psychopharmaka, die

‘Gegeven de nauwe samenhang tussen de dingen die wij als “fysiek” en “psychisch” van elkaar scheiden, valt het te voorzien dat op een goede dag vanuit de biologie der organen en vanuit de scheikunde wegen van kennis en hopelijk ook van beïnvloeding ontsloten worden naar het gebied van de neurotische verschijnselen. Deze dag lijkt nog veraf, op het ogenblik zijn deze ziektetoestanden vanuit de geneeskunde ontoegankelijk voor ons’ (Freud, 1926e; 9: 321). Tegen het einde van zijn leven formuleert Freud dit als volgt: ‘De toekomst zal ons misschien leren de energiemassa's en hun verdeling in het psychische apparaat rechtstreeks met speciale chemische stoffen te beïnvloeden. Misschien dienen zich nog onvermoede andere therapeutische mogelijkheden aan; voorlopig staat ons niets beters ten dienste dan de psychoanalytische techniek, en daarom zou men haar ondanks haar beperkingen niet moeten verachten’ (1940a; 10: 480). Die toekomst is intussen begonnen: de combinatie van praten en pillen is nu bijvoorbeeld de enig juiste benadering bij een depressie.

Literatuur

  • Freud, S. (1926e) ‘Het vraagstuk van de lekenanalyse. Gesprekken met een onpartijdige’, Werken 9: 272, 276-338.
  • Freud, S. (1940a) ‘Hoofdlijnen van de psychoanalyse’, Werken 10: 443, 446-503.
Verder op psychoanalytischwoordenboek.nl: