Psychoanalytisch Woordenboek

Moeder

  • Duits: Mutter, die
  • Frans: mère

De belangrijkste of een van de belangrijkste personen in ieders leven en degene over wie door de analysand gewoonlijk veel wordt gesproken. Freuds theorievorming was gecentreerd rond de vader, hoewel in de feitelijke behandelingen bij hem de moeder zeker zo vaak ter sprake kwam. Dit blijkt onder andere uit zijn bewaard gebleven aantekeningen van de Rattenman (Freud, 1909d), waarin de moeder veel vaker voorkomt dan de vader, terwijl dat in de gepubliceerde tekst andersom is. Deze eenzijdigheid is door latere leerlingen als Rank, Klein en vele anderen ruimschoots goedgemaakt. Zij hadden meer oog voor het belang van de vroege moeder-kindrelatie en andere preoedipale aspecten. In de impliciete vooronderstellingen ten aanzien van moeders en vaders spelen tijdgebonden elementen een grote rol.

Literatuur

  • Freud, S. (1909d) ‘Opmerkingen over een geval van dwangneurose’ [De ‘Rattenman’], Werken 5: 11, 14-82.
  • Rohde-Dachser, C. e.a. (1993) ‘“Mutter” und “Vater” in psychoanalytischen Fallvignetten’. Psyche 7, 613-646.
Verder op psychoanalytischwoordenboek.nl: