Psychoanalytisch Woordenboek

Nirwanaprincipe

  • Duits: Nirwanaprinzip, das
  • Frans: principe de Nirwana

In het boeddhisme is het nirwana de toestand waarin de verlossing is bereikt doordat de hartstochten geheel zijn overwonnen. Begrip waarmee het streven van het psychisch apparaat wordt aangeduid om de hoeveelheid prikkeling van uitwendige dan wel inwendige oorsprong zo klein mogelijk te houden. ‘Het Nirwanaprincipe brengt de tendens van de doodsdrift tot uiting’ (Freud 1924c; 9: 21). De term duikt laat op in Freuds geschriften, hoewel hij verbonden is met een vroeg element uit zijn denken, namelijk het constantieprincipe. In de hedendaagse psychoanalyse komt het nirwanaprincipe nauwelijks nog ter sprake.

Literatuur

  • Freud, S. (1924c) ‘Het masochisme als economisch probleem’, Werken 9: 18, 20-31.
Verder op psychoanalytischwoordenboek.nl: