Psychoanalytisch Woordenboek

Object

  • Duits: Objekt, das
  • Frans: objet

In en door middel van het object tracht de drift zijn doel te bereiken, dat wil zeggen, een bepaald type bevrediging. Er kan daarbij sprake zijn van een persoon of een (partieel) object, die reëel of gefantaseerd kunnen zijn. “Object” in de psychoanalytische literatuur kan vaak vervangen worden door het woord “persoon”, “de ander”. ‘Het vinden van een object is eigenlijk een terugvinden,’ schrijft Freud (1905d; 4: 97). Dat wil zeggen, de mens zoekt altijd onbewust het bekende. Zie ook Oedipuscomplex.

Literatuur

  • Freud, S. (1905d) ‘Drie verhandelingen over de theorie van de seksualiteit’, Werken 4: 9, 15-116.
Verder op psychoanalytischwoordenboek.nl: