Psychoanalytisch Woordenboek

Oerfantasieën

  • Duits: Urphantasien
  • Engels: primal fantasies
  • Frans: fantasmes originaires/primitifs

Typische fantasieën (oerscène, castratie, verleiding) die in het fantasieleven van het individu voorkomen, ongeacht de persoonlijke ervaringen. Freud verklaart het universele van deze fantasieën door aan te nemen dat ze fylogenetisch (zie Ontogenetisch) overgeerfd worden. ‘Het lijkt mij heel wel mogelijk dat alles wat ons thans in de analyse als fantasie verteld wordt […] ooit in de oertijden van de menselijke familie realiteit was en dat het fantaserende kind de leemten van de individuele waarheid gewoonweg met historische waarheid opgevuld heeft. Herhaaldelijk heeft ons het vermoeden bekropen dat de psychologie der neurosen méér bewaard heeft van de oudheden der menselijke ontwikkeling dan alle andere bronnen’ (Freud 1916-17a; 7: 525).

Literatuur

  • Freud, S. (1916-17a) ‘Colleges inleiding tot de psychoanalyse’, Werken 7: 211, 217-606.
Verder op psychoanalytischwoordenboek.nl: