Psychoanalytisch Woordenboek

Onderbewuste

  • Duits: unterbewusst
  • Engels: subconscious
  • Frans: subconscient

Begrip waarmee iets wordt aangeduid wat zwak bewust is, of voorbewust of voor het actuele bewustzijn niet toegankelijk. Freud heeft de term ‘onderbewuste’ in zijn eerste geschriften gebezigd als synoniem met ‘onbewuste’, maar al spoedig weer opgegeven, omdat het woord dubbelzinnigheid in de hand werkt (1900a; 2: 576). In de psychoanalyse wordt dit woord niet gebruikt.

Literatuur

  • Freud, S. (1900a) ‘De droomduiding’, Werken 2: 7, 22-582.
Verder op psychoanalytischwoordenboek.nl: