Psychoanalytisch Woordenboek

Onderdrukking

  • Duits: Unterdrückung
  • Engels: suppression
  • Frans: répression

Deze term wordt gewoonlijk min of meer als synoniem gebruikt voor verdringing. In de Standard Edition is geprobeerd ‘verdringing’ en ‘onderdrukking’ als technische termen scherp van elkaar te onderscheiden door de vertaling met respectievelijk repression en suppression (brief van Jones aan Freud van 9-7-1920). Freud noemt verdringing een vorm van onderdrukking (1905c; 3: 458). Nu bedoelt men met onderdrukken meer iets van bewuste en tijdelijke aard, verdringing zou meer permanent zijn.

Literatuur

  • Freud, S. (1905c) ‘De grap en haar relatie met het onbewuste’, Werken 3: 340, 346-547.
  • Freud, S. & Jones, E. (1993) The complete correspondence of Sigmund Freud and Ernest Jones 1908-1939. R.A. Paskauskas (red.). Belknap/Harvard University Press, Cambridge MA/Londen.
Verder op psychoanalytischwoordenboek.nl: