Psychoanalytisch Woordenboek

Psychodynamisch

  • Duits: psychodynamisch
  • Frans: psychodynamique

Dit is een essentieel aspect van het psychoanalytische denken, de gedachte namelijk dat de geest een krachtenspel vormt van motieven, verlangens en impulsen enerzijds, en normen en waarden anderzijds. Het feitelijke gedrag is een meer of minder geslaagd compromis daarvan. Dit is de essentie van alle psychoanalytische modellen. ‘Ze [de psychoanalyse] is een dynamische zienswijze, die het psychische leven tot een spel van begunstigende en remmende krachten herleidt’ (Freud, 1910i; 5: 314). Naast het topische en het economische gezichtspunt is de dynamische zienswijze de belangrijkste in de psychoanalyse.

Literatuur

  • Freud, S. (1910i) ‘De psychogene visuele stoornis bezien uit psychoanalytisch standpunt’, Werken 5: 311, 313-319.
Verder op psychoanalytischwoordenboek.nl: