Psychoanalytisch Woordenboek

Rêverie

  • Duits: Reverie, die/Träumerei, die
  • Engels: reverie

Bion past de kleiniaanse theorie van de projectieve identificatie toe op de vroege moeder-kindrelatie. Moederlijke rêverie verwijst naar de capaciteit van de moeder tot het ontwikkelen van een psychologisch receptororgaan dat in staat is de sensorische en emotionele ervaringen van de baby op te nemen, vast te houden, te verteren en te transformeren in alfa-elementen. Vervolgens geeft de moeder het gevoel in een draaglijke en verteerbare vorm terug aan de baby die dit wel kan assimileren en psychisch zal groeien. Rêverie is volgens Bion een factor van moeders alfafunctie; ze drukt haar liefde uit via haar rêverie. In de rêverie worden onbewuste factoren omgezet in vertaalbare beelden. [MH]

Literatuur

Verder op psychoanalytischwoordenboek.nl: