Psychoanalytisch Woordenboek

Schopenhauer, Arthur

(1788-1860) Duits filosoof met denkbeelden over het onbewuste en het driftleven verwant aan die van Freud. ‘De vergaande overeenstemming van de psychoanalyse met de filosofie van Schopenhauer – hij heeft niet alleen het primaat van de affectiviteit en de overheersende betekenis van de seksualiteit verdedigd, maar zelfs het mechanisme van de verdringing gekend – kan niet aan mijn bekendheid met zijn leer worden toegeschreven. Ik heb Schopenhauer pas zeer laat in mijn leven gelezen’ (1925d; 9: 124).

Literatuur

  • Freud, S. (1925d) ‘Zelfportret’, Werken 9: 75, 78-134.
  • Zentner, M. (1995) Die Flucht ins Vergessen. Die Anfänge der Psychoanalyse Freuds bei Schopenhauer. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt.
Verder op psychoanalytischwoordenboek.nl: