Psychoanalytisch Woordenboek

Schreber, dr. Daniël Paul

(1842-1911) Vaak aangeduid als “President”, naar zijn functie bij de rechtbank in Dresden. Tijdens een psychiatrische opname schreef hij Denkwürdigkeiten eines Nervenkranken (1903) om te laten zien dat hij wel degelijk handelingsbekwaam was en derhalve uit de kliniek ontslagen moest worden. Hij bewees echter het tegendeel met zijn boek. Freuds ‘Psychoanalytische opmerkingen over een autobiografisch beschreven geval van paranoia’ (1911c) behelst een analyse van dit boek. Schreber was dus nooit een patiënt van Freud.

Literatuur

  • Freud, S. (1911c) ‘Psychoanalytische opmerkingen over een autobiografisch beschreven geval van paranoia (dementia paranoides)’ [‘Het geval Schreber’], Werken 5: 340, 347-406.
  • Lothane, Z. (1992) In defense of Schreber. Soul murder and psychiatry. The Analytic Press, Hillsdale NJ/Londen.
  • Santner, E.L. (1996) My own private Germany. Daniel Paul Schreber's secret history of modernity. Princeton University Press, Princeton NJ.
  • Schreber, D.P. (1903/1973) Denkwürdigkeiten eines Nervenkranken. In: Bürgerliche Wahnwelt um Neunzehnhundert. Focus-Verlag, Wiesbaden.
Verder op psychoanalytischwoordenboek.nl: