Psychoanalytisch Woordenboek

Slaap

  • Duits: Schlaf
  • Engels: sleep
  • Frans: sommeil

Deze toestand wordt gekenmerkt door een sterk verminderd bewustzijn en minimale motorische activiteit. Neurofysiologisch wordt de slaap gekenmerkt door vijf stadia, die in een bepaalde samenhang gedurende de nacht in enkele cycli van ongeveer negentig minuten optreden. Een van de stadia wordt gekenmerkt door snelle oogbewegingen (Rapid Eye Movements, afgekort REM). Dit stadium wordt in het algemeen in verband gebracht met dromen. De dromen uit de remslaap vertonen de meeste overeenkomst met wat gewoonlijk onder dromen wordt verstaan. In de andere slaapfasen kunnen echter ook droombelevingen optreden, die een veel meer filmachtig (eidetisch) karakter hebben. In het algemeen wordt verondersteld dat de dromen die gerapporteerd worden, hun oorsprong hebben in de remslaap. Het optreden van de slaap verloopt volgens een biologisch ritme. Dit zogenaamde circadiane ritme past zich aan aan omgevingsfactoren, die de tijd aangeven. [JS]

Literatuur

Verder op psychoanalytischwoordenboek.nl: