Psychoanalytisch Woordenboek

Spielrein, Sabina

Rostov aan de Don 1985 -1942) Eén van de eerste vrouwelijke psychoanalyticae en lid van de Weense Psychoanalytische Vereniging. Voordat zij geneeskunde studeerde te Zürich, werd ze door C.G. Jung* behandeld in de Burghölzli kliniek. Jung zou niet alleen haar mentor, maar ook haar minnaar worden. In 1912 publiceerde Spielrein een artikel waarin ze betoogde dat de transformerende drift, waarvan de seksuele drift een bijzonder geval is, haar creativiteit slechts kan ontplooien krachtens de destructieve component die haar eigen is. Hiermee anticipeerde ze de doodsdrift van  Freud (1920g, 210n85) en het transformatiebegrip van  Jung (KN).

Literatuur

  • Covington, C., Wharton, B. (Eds.). (2003) Sabina Spielrein. Forgotten pioneer of psychoanalysis.Brunner-Routledge, Hove and New York.
  • Kerr, J. (1993) A Most Dangerous Method: The Story of Jung, Freud and Sabina Spielrein.Alfred A. Knopf, New York.
  • Richebächer, S. (2005) Sabina Spielrein. Eine fast grausame Liebe zur Wissenschaft.Dörlemann, Zürich.
  • Spielrein, S. (1912) Die Destruktion als Ursache des Werdens.Internationale Zeitschrift für Ärtzliche Psychoanalyse, 4, 465-503.
  • Spielrein, S. (1987) Sämtliche Schriften. Kore, Freiburg im Breisgau.
Verder op psychoanalytischwoordenboek.nl: