Psychoanalytisch Woordenboek

Talking cure

  • Frans: talking cure

Naast ‘chimney sweeping’ (schoorsteenvegen) was ‘praatkuur’ de benaming van Anna O. voor haar behandeling door Breuer in de tijd dat ze alleen Engels kon spreken (1895d; 1: 462). Had zij eenmaal onder hypnose de eerste aanleiding voor een symptoom verteld, dan verdween dat (1: 471). Dat was de fundamentele ontdekking van Breuer en Freud waarmee ze in 1893a naar buiten kwamen. Psychoanalyse heeft een narratief paradigma: het verhaal is wezenlijk in het proces van betekenisverlening. Zie ook Verbaliseren.

Literatuur

  • Freud, S. & Breuer, J. (1893a) ‘Over het psychische mechanisme van hysterische fenomenen. Voorlopige mededeling’, Werken 1: 441-454.
  • Freud, S. & Breuer, J. (1895d) ‘Studies over hysterie’, Werken 1: 414, 438-702.
Verder op psychoanalytischwoordenboek.nl: