Psychoanalytisch Woordenboek

Voyeurisme

  • Duits: Schaulust
  • Engels: scoptophilia
  • Frans: voyeurisme

is de van de kijkdrift afgeleide drang de seksuele nieuwsgierigheid met meer of minder sterke opwinding te bevredigen. Er bestaan vloeiende overgangen naar de perversie, waarbij het bekijken van het naakte lichaam of het observeren van seksuele activiteiten van anderen het overwegende of enige seksuele doel vormt. De beoordeling van normaliteit en pathologie is niet absoluut en wordt mede bepaald door maatschappelijke consensus. Terwijl tot voor enige tientallen jaren het in het openbaar tonen van naakt of van seksuele handelingen nog stormen van publieke verontwaardiging teweegbracht, neemt de publieke opinie daar nu geen aanstoot meer aan. De kijklust kan economisch worden uitgebuit, zoals de commercialisering van pornografie duidelijk laat zien. Mogelijkerwijze is een gewenningseffect ontstaan, dat het voyeurisme van zijn onbehoorlijke of pathologische karakter heeft ontdaan. Terwijl men in de oudere psychoanalytische literatuur nog verhandelingen over de kijkdrift vindt, wordt die in nieuwere literatuur niet meer genoemd. Als passieve pendant van het voyeurisme geldt het exhibitionisme. [DB]

Literatuur

Verder op psychoanalytischwoordenboek.nl: