Psychoanalytisch Woordenboek

Basic trust

  • Duits: Urvertrauen
  • Frans: confiance de base

In Nederland ingeburgerde Engelse term; men spreekt ook van basisvertrouwen, oervertrouwen of basaal vertrouwen. Het begrip is vooral gethematiseerd door Erikson en het speelt een belangrijke rol in de objectrelatietheorie. Men duidt er een fundamenteel gevoel van veiligheid mee aan, een basaal geloof in het bestaan, dat gewoonlijk wordt verworven in de allereerste levensfase. Het heeft te maken met de betrouwbaarheid van de eerste personen in iemands leven, vooral met de kwaliteit van de relatie tussen moeder en kind. Erikson omschrijft het ook als de bereidheid van het kind moeder uit het zicht te laten gaan zonder al te grote angst of woede. Wat dit basisgevoel is, wordt heel duidelijk bij mensen die het missen. Zij voelen geen vaste grond onder de voeten, zij zijn als een emmer zonder bodem. Wantrouwen uit angst beheerst hen. Het is duidelijk dat basic trust een onmisbare voorwaarde is voor alle verdere ontwikkeling en om een langer durende relatie te kunnen aangaan met een ander. Het vergt veel tijd en inspanning om een fundamenteel wantrouwen te overwinnen. Basic trust kan in het leven door nieuwe ervaringen worden aangetast en moet ook van tijd tot tijd worden herbevestigd.

Literatuur

Verder op psychoanalytischwoordenboek.nl: