Psychoanalytisch Woordenboek

Chirurg

  • Duits: Chirurg, der
  • Frans: chirurgien

Freud vergelijkt het werk van de psychoanalyticus met dat van de chirurg om het koele, zakelijke ervan te benadrukken. Het verschil is echter ook duidelijk: de chirurg snijdt in een mens die lokaal of totaal “weg” is, de psychoanalyticus onderhoudt zich met een subject dat hij tot spreken wil bewegen. ‘Ik heb zelf de cathartische psychotherapie vaak vergeleken met chirurgische ingrepen, mijn behandelingen psychotherapeutische operaties genoemd, de analogieën met het openen van een met etter gevulde holte, met het afschrapen van een carieuze plek enz. laten zien’ (1895d; 1: 701). Andere door Freud gebruikte vergelijkingen zijn bijvoorbeeld: de analyticus moet zijn als een neutrale spiegel, zijn werk is te vergelijken met dat van een archeoloog, een analyse is als een partij schaak. Zie ook Archeologie en Techniek.

Literatuur

  • Freud, S. & Breuer, J. (1895d) ‘Studies over hysterie’, Werken 1: 414, 438-702.
  • Stepansky, P.E. (1999) Freud, surgery and the surgeons. The Analytic Press, Hillsdale NJ/Londen.
Verder op psychoanalytischwoordenboek.nl: