Psychoanalytisch Woordenboek

Dagrest

  • Duits: Tagesrest
  • Engels: day’s residue
  • Frans: reste diurne

Beleving of gedachte die de dromer de dag (soms de dagen) vF3;F3;r de droom heeft gehad en die een rol vervult bij het tot stand komen ervan (1900a, 2: 529v). Bijna altijd kan de dromer een gegeven noemen dat de aanleiding tot de droom vormde. Op het eerste gezicht betreft het een neutraal element, maar bij nadere beschouwing heeft dat gegeven met de wens, het conflict en de compromisoplossing van de droom te maken. Die neutraliteit was dus slechts schijn: de dagrest heeft een gevoelig punt geraakt.

Literatuur

  • Freud, S. (1900a) ‘De droomduiding’, Werken 2: 7, 22-582.
Verder op psychoanalytischwoordenboek.nl: