Psychoanalytisch Woordenboek

Deleuze, Gilles

(Parijs 1925-1995) Frans filosoof met een zeer veelzijdig oeuvre. Tezamen met Félix Guattari ontwikkelde hij de schizoanalyse. Hun belangrijkste kritiek op de  psychoanalyse was dat deze steeds vanuit gedetermineerde systemen van representatie vertrekt; hierdoor wordt het Oedipuscomplex een waarheid die zichzelf in stand houdt. De schizoanalyse streeft ernaar om vanuit bestaande subjectieve structuren nieuwe en onvoorziene assemblages te creëren. Verder richt deze kritiek zich onder andere op het Freudo-Marxisme, de betekenaar, het subjectbegrip, het onbewuste en het verlangen. (KN)

Literatuur

  • Deleuze, G., Guattari, F. (1972) L’Anti-Œdipe. Capitalisme et schizophrénie.Les éditions de Minuit, Paris.
  • Deleuze, G., Guattari, F. (1980) Mille Plateaux. Capitalisme et schizophrénie 2. Les éditions de Minuit, Paris.
  • Massumi, B. (1992) A user’s guide to Capitalism and Schizophrenia. MIT Press, Cambridge.
Verder op psychoanalytischwoordenboek.nl: