Psychoanalytisch Woordenboek

Driftontmenging

  • Duits: Triebentmischung
  • Engels: defusion of drives
  • Frans: séparation des pulsions

Het tegenovergestelde van driftmenging dat een proces aanduidt dat in zijn uiterste consequentie leidt tot het gescheiden functioneren van levens– en doodsdriften, waarbij elke drift onafhankelijk van de ander zijn eigen doel nastreeft: ‘[…] in het als perversie verzelfstandigde sadisme [zien] wij een voorbeeld van een stellig niet tot het uiterste doorgedreven ontmenging’ (Freud, 1923b; 8: 405). [DB]

Literatuur

  • Freud, S. (1923b) ‘Het Ik en het Es’, Werken 8: 371, 380-420.
Verder op psychoanalytischwoordenboek.nl: