Psychoanalytisch Woordenboek

Dynamisch

  • Duits: dynamisch
  • Frans: dynamique

Een centraal begrip uit de psychoanalytische theorie: de psychische fenomenen zijn het resultaat van conflicten en krachtenconstellaties. De splitsing in de persoonlijkheid heeft voor Freud vrijwel vanaf het begin te maken met afweer; het ene deel werkt tegen het andere in. Het gaat niet slechts om de beschrijving, maar om het krachtenspel dat de verdeling in bewust en onbewust tot stand brengt en in stand houdt.

Literatuur

Verder op psychoanalytischwoordenboek.nl: