Psychoanalytisch Woordenboek

Droomarbeid

  • Duits: Traumarbeit
  • Engels: dream-work
  • Frans: travail du rêve

Het geheel van bewerkingen waardoor het droommateriaal wordt omgezet in een droom. Het door latere toevoegingen volkomen uit zijn voegen gegroeide zesde hoofdstuk van De droomduiding (1900a) handelt over het verband tussen de latente en de Verdichting, verschuiving, plastische uitbeelding en secundaire bewerking zijn de vier belangrijkste vervormingsmechanismen. De populairste is echter de symbolische uitbeelding van het type: banaan betekent penis. Een droom duiden”>manifeste droom. ‘De droominhoud is als het ware gegeven in hiërogliefen, waarvan de tekens stuk voor stuk in de taal van de droomgedachten moeten worden omgezet’ (2: 276). Verdichting, verschuiving, plastische uitbeelding en secundaire bewerking zijn de vier belangrijkste vervormingsmechanismen. De populairste is echter de symbolische uitbeelding van het type: banaan betekent penis. Een droom duiden kan men in Freuds gedachtegang dus omschrijven als het ongedaan maken van de droomarbeid.

Literatuur

  • Freud, S. (1900a) ‘De droomduiding’, Werken 2: 7, 22-582.
Verder op psychoanalytischwoordenboek.nl: