Psychoanalytisch Woordenboek

Godsdienstwaanzin

Verouderde term waarmee vaak pejoratief werd aangeduid dat een of andere vorm van religie de oorzaak van de stoornissen van een psychiatrische patiënt zou zijn. Neutraal werd eronder verstaan dat de symptomen van de patiënt door religieuze inhouden gekleurd zijn, bijvoorbeeld wanneer de patiënt waanvoorstellingen op religieus gebied ontwikkelt.

Binnen de moderne godsdienstpsychologie en godsdienstpsychopathologie is uitgebreid onderzoek verricht naar samenhangen tussen religie en psychisch functioneren; daarin wordt er steeds weer op gewezen dat de relatie niet eenduidig is, de invloed van religie hoogstens middellijk is, en dat van geval tot geval bekeken dient te worden hoe de eventuele samenhang gestructureerd is. [JvB]

 

Literatuur

Verder op psychoanalytischwoordenboek.nl: