Psychoanalytisch Woordenboek

Grid

  • Duits: Raster, das (Grid, Bion)
  • Frans: grid

Bion ontwikkelde een coF6;rdinatenstelsel voor de psychische elementen, te vergelijken met de tabel van Mendelejeff voor de chemische elementen. Dit is een hulpmiddel bij het categoriseren en begrijpen van alle uitingen tijdens een analytische zitting. De Grid is opgebouwd uit twee assen: de verticale as is genetisch en geeft de ontwikkeling van de gedachten weer. De elementen hebben een hogere graad van ingewikkeldheid naarmate men afdaalt in de verticale lijn (van A naar H). De Grid is de weergave van het psychisch apparaat volgens Bion. De verticale as wordt gevormd door niet-gesatureerde elementen die wachten op een realisatie, met uitzondering van rij A die met de bèta-elementen overeenstemt. Elk stadium op deze as is de vastlegging (record) van een vorig stadium en een preconceptie van het volgende stadium. Bij progressie van de gedachten is er een evolutie van bèta-elementen (A) naar alfa-elementen (B), C-elementen (mythen, droomgedachten), preconceptie (D), conceptie (E), concept (F), wetenschappelijk deductief systeem (G) en ten slotte naar het eindstadium: de algebra (H). De horizontale as geeft het gebruik van de psychische elementen weer. Van links naar rechts begint de horizontale lijn met de definitie (1), vervolgens Psi (2), de notatie (3), de aandacht (4), het onderzoek (5) om te eindigen bij actie (6). [MH]

Literatuur

  • Vermote, R. (1998) ‘De Grid en de Caesura in het werk van Bion’. In: J. Dehing (red.), Een bundel intense duisternis. Psychoanalytische opstellen rond W.R. Bion. Garant, Antwerpen.
Verder op psychoanalytischwoordenboek.nl: