Psychoanalytisch Woordenboek

Hysterie

  • Duits: Hysterie, die
  • Frans: hystérie

Ziektebeeld uit de psychiatrie dat zijn – inmiddels verouderde en wegens de pejoratieve connotatie in onbruik geraakte – naam ontleent aan het Griekse woord voor uterus (hystera). Het beeld wordt gekenmerkt door conversieverschijnselen, dissociatieve stoornissen en een kenmerkende persoonlijkheid. In de opvatting van Freud zijn de verschijnselen door afweer verwrongen reproducties van onvoldoende verwerkte, traumatische belevingen uit de vroege kinderjaren. De symptomen hebben een symboolkarakter: zij brengen zowel een afgeweerd natuurlijk, kinderlijk (seksueel) verlangen tot uiting alsook de bestraffing daarvoor. De hysterie is het model van de psychoanalytische psychologie in die zin dat Freud in eerste instantie zijn ontdekkingen heeft gedaan bij hysterische patiënten, hoewel voor hen heden ten dage dus een andere diagnose gesteld zou worden. [GZ]

Literatuur

  • Dirkx, J. & Heuves, W. (red.) (2008) Hysterie. Psychoanalytische beschouwingen. Boom, Amsterdam.
Verder op psychoanalytischwoordenboek.nl: