Psychoanalytisch Woordenboek

Imago

  • Duits: Imago, die
  • Frans: imago

Onbewust persoonlijk beeld dat selectief bepalend is voor de wijze waarop iemand de ander waarneemt, bijvoorbeeld het vaderimago. Dat imago kan afwijken van de werkelijkheid zoals het image van een ster van de feitelijke persoon. Freud vond dit een geslaagde uitdrukking van Jung (1912b; 5: 459). Imago was ook de naam van een tijdschrift, opgericht in 1912 onder redactie van Otto Rank en Hanns Sachs. Dit was in het bijzonder bedoeld voor het gebied van de toegepaste psychoanalyse. Het tijdschrift werd later voortgezet als American Imago en bestaat nog steeds.

Literatuur

  • Freud, S. (1912b) ‘Dynamiek van de overdracht’, Werken 5: 456, 458-466.
Verder op psychoanalytischwoordenboek.nl: