Psychoanalytisch Woordenboek

Kinseyschaal

De Amerikaanse bioloog Alfred Kinsey heeft na de Tweede Wereldoorlog sociaal-seksuologisch onderzoek gedaan naar het seksuele gedrag van man en vrouw. Zijn beide publicaties baarden opzien; de variatie in seksueel gedrag was schokkend veel groter dan de gemiddelde Amerikaan verwacht had, en daarmee verschoven de opvattingen over wat normaal en abnormaal (pervers) was. Een belangrijke uitkomst was voorts, dat opmerkelijk veel respondenten niet exclusief heteroseksueel waren; Kinsey introduceerde een schaal, lopend van 0 (exclusief heteroseksueel) via 3 (gelijke attractie voor zelfde en andere sekse) naar 6 (exclusief homoseksueel). [JJD]

 

Literatuur

  • Kinsey, A.C. e.a. (1948) Sexual behavior in the human male. Saunders, Philadelphia.
  • Kinsey, A.C. e.a. (1953) Sexual behavior in the human female. Saunders, Philadelphia.
Verder op psychoanalytischwoordenboek.nl: