Psychoanalytisch Woordenboek

Psychoanalytische elementen

  • Duits: Elemente, die psychoanalytischen
  • Engels: elements of psychoanalysis
  • Frans: éléments psychanalytiques

Bion gebruikt de twee termen psychoanalytische elementen en psychoanalytische objecten door elkaar waardoor verwarring ontstaat. Elementen van psychoanalyse zijn ideeën en gevoelens die tot één Grid-categorie behoren terwijl psychoanalytische objecten uitgebreidheid vertonen in het domein van het zintuiglijke, van de mythe en van de passie, en dus drie Grid-categorieën nodig hebben voor hun representatie. Bion zoekt een manier om psychoanalytische fenomenen in wiskundige en/of chemische termen te beschrijven. Hij kiest voor een systeem van abstracties, te vergelijken met de letters in het alfabet, die men kan combineren om op die wijze alle mogelijke en noodzakelijke theorieën van de analyse weer te geven. [MH]

Literatuur

Verder op psychoanalytischwoordenboek.nl: