Psychoanalytisch Woordenboek

Triangulatie

Wat is triangulatie?

Triangulatie is een term afkomstig uit de gezinstherapie die erop duidt dat één der ouders buitengesloten wordt door partner en kind.

  • Duits: Triangulierung, die
  • Frans: triangulation

Er bestaat een wezenlijk verschil tussen een dyadische/duele en een triadische situatie: voor het tweede moet men eerst loskomen uit het eerste. Oorspronkelijk een term uit de gezinstherapie, waarmee wordt aangeduid dat het kind partij moet kiezen voor een van de ouders tegen de andere. In dat geval wordt het verschil der generaties duidelijk niet gerespecteerd. Dat gebeurt als een ouder een verbond aangaat met een kind tegen de partner. Men zegt dat een psychotherapeut wordt getrianguleerd wanneer hij zich ertoe laat verleiden bondgenoot te worden van een van de partners tegen de andere. De term heeft verwantschap met het begrip oedipuscomplex: ‘Two is company, three is a crowd’.

Verder op psychoanalytischwoordenboek.nl: