Psychoanalytisch Woordenboek

Catharsis

  • Duits: Katharsis, die
  • Frans: catharsis

Reiniging: afvoer van ziekmakende stoffen en affecten. De patiënt wordt in de gelegenheid gesteld de traumatische gebeurtenissen en de daarbij horende gevoelens wakker te roepen, opnieuw door te maken en af te reageren. Catharsis kan gevoelens (weg)zuiveren en/of leiden tot de sublimatie ervan. De praatkuur had een schoorsteenvegend effect, zei Anna O. De term catharsis werd eind negentiende eeuw populair onder kenners van de Griekse oudheid en duidde het effect aan dat het bijwonen van tragedies had op de toeschouwers: gevoelens van medelijden en angst werden opgeroepen en doorleefd. Vandaar plantten Breuer en Freud de term over naar de psychotherapie.

Literatuur

Verder op psychoanalytischwoordenboek.nl: